2008, Temmuz Ayı Arşivi


25 Temmuz 31 Temmuz 2008

BİRİNCİ HATİM İKİNCİ HATİM
Okuyan: Cüz: Okuyan: Cüz:
YEŞİM -ENES ER 1-2 RECEP TUFAN 1
SÜLEYMAN ARO 3-4 Nasibim 2
AYŞANE GÜLER 5-6 E. Ali 3
ABDULMECİD HOCA 7-8 NUR İSLAM 4
MURŞİDE DENİZ 9-1O AYSER ARO 5-6
YOLCU REHBERİ 11 KÜBRA 7-8
NURŞİN GÖKÇE 12 SAMİ ORUC 43 9-10
YOLCU REHBERİ 13-14 AYŞE 11
MAŞAALLAH YUSUFOĞLU 15-16 ABDURRAHMAN TEKİN 12
BEHİYE DENİZ 17-18 RAVDAYA HASRET 13
ZEYNEBE ER 19 ŞEMSİ ÖZCANAN 14
HACİ SÜLEYMAN 20-21 KAMİLE ÖZCANAN 15
GÜL 22-23 HİDAYET 16-17
KADRİYE ÇELİK 24 SAADET 18-19
Müzeyyen yusufoğlu 25 SELMA 20-21
MÜZEYYEN YUSUFOĞLU 26 MUHAMMED GÜLER 22
FATMA 46 27 ZEYNEBE İMRAN ER 23-24
İSİMSİZ 28 İLKAY OĞUZHAN 25-26
SİTTİ ZEYNEB YUSUFOĞLU 29 E. Ali
27
SİTTİ ZEYNEB YUSUFOĞLU 30 AHMED DENİZ HOCA 28-29
.. .. AHMED DENİZ HOCA 30

18 Temmuz 24 Temmuz 2008

BİRİNCİ HATİM İKİNCİ HATİM
Okuyan: Cüz: Okuyan: Cüz:
Süleyman Aro 1-2 İsimsiz 1
Ayşane Güler 3-4 E. Ali 2
Abdulmecid hoca 5-6 NUR İSLAM 3
Murşide Deniz 7-8 AYSER ARO 4-5
Yolcu rehberi 9-1O İSİMSİZ 6
Nurşin Gökçe 11 SAMİ ORUÇ 43 7-8
Yolcu Rehberi 12 HİDAYET 9-10
Maşaallah 13-14 ABDURRAHMAN TEKİN 11
Behiye Deniz 15-16 RAVDAYA HASRET 12
Kadriye Çelik 17 ŞEMSİ ÖZCANAN 13
Zeynebe Er 18 KAMİLE ÖZCANAN 14
Haci Süleyman 19-20 SAADET 15-16
Gül 21 SELMA 17-18
Nasibim 22 ZEYNEBE İMRAN ER 19-20
Müzeyyen yusufoğlu 23-24 MUHAMMED GÜLER 21
İsimsiz 25 İLKAY OĞUZHAN 22-23
Fatma 46 26 İSİMSİZ 24-25
Sitti zeyneb yusufoğlu 27-28 İSİMSİZ 26
Yeşim Enes er 29 İSİMSİZ 27
yeşim -Enes Er 30 AHMED ENİZ HOCA 28-29
.. .. AHMED DENİZ HOCA 30

11 Temmuz 17 Temmuz 2008

BİRİNCİ HATİM İKİNCİ HATİM
Okuyan: Cüz: Okuyan: Cüz:
AYŞANE GÜLER 1-2 E. Ali 1
ABDÜLMECİD HOCA 3-4 NUR İSLAM 2
MURŞİDE DENİZ 5-6 EMİRE DENİZ 3-4
YOLCU REHBERİ 7-8-9 SAMİ ORUC 5-6
Nurşin Gökçe 1O HİDAYET 7-8
Maşaallah 11-12 İsimsiz 9
BEHİYE DENİZ 13-14 ABDURRAHMAN TEKİN 10
İsimsiz 15 İSİMSİZ 11
KADRİYE ÇELİK 16 ŞEMSİ ÖZCANAN 12
Zeynebe Er 17 KAMİLE ÖZCANAN 13
Haci Süleyman 18-19 İsimsiz 14
GÜL 20 SAADET 15-16
MÜZEYEN YUSUFOĞLU 21-22 SELMA 17-18
SİTİ ZEYNEB 23-24 UNESHAN 19
Fatma 46 25 MUHAMMED GÜLER 20
Eyser aro 26-27 ZEYNEBE İMRAN ER 21-22
ENES YEŞİM ER 28 İSİMSİZ 23
SÜLEYMAN ARO 29 İLKAY OĞUZHAN 24-25
SÜLEYMAN ARO 30 AHCIHATAH 26-27
.. .. AHMED ENİZ HOCA 28-29
.. .. UNESHAN 30

04-Temmuz 10-Temmuz 2008

BİRİNCİ HATİM İKİNCİ HATİM
Okuyan: Cüz: Okuyan: Cüz:
ABDÜLMECİT HOCA 1-2 Emire Deniz 1-2
Murşide Deniz 3-4 Sami oruç 3-4
Yolcu rehberi 5-6 Hidayet 5-6
Behiye Deniz 7-8 Ahmed hoca 7-8
Nurşin Gökçe 9 Abdurrahman Tekin 9
Maşaallah 10-11 İsimsiz 10
İsimsiz 12-13 Şemsi Özcanan 11
Yolcu rehberi 14 Kamile Özcanan 12
İsimsiz 15 Saadet 13-14
Zeynebe Er 16 Selma 15-16
Haci Süleyman 17-18 İsimsiz 17-18
Müzeyyenyusufoğlu 19-20 Muhammed güler 19
Siti Zeyneb 21-22 Zeynebe İmran 20-21
Ayser Aro 23-24 İlkay Oğuzhan 22-23
Fatma 46 25 İsimsiz 24-25
Enes yeşim er 26 İsimsiz 26-27
Süleyman Aro 27-28 Ahcihatah 28
Ayşane Güler 29 Nur İslam 29
Ayşane Güler 30 Nur İslam 30
.. .. .. ..
.. .. .. ..
|